سفارش تبلیغ
صبا
به صاحب دانش بگو عصایی از آهن و کفشی آهنین برگیرد و دانش را بجوید، تا آنکه عصا بشکند و کفشها پاره گردد . [داود علیه السلام]
در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • مسجد و کلیسا
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • در کلیسا به دلبری ترسا (18)

  دستاورد پنجم:

  پیراستن و تطهیر سیمای پیامبران، از آلایش هایی که به آنان نسبت داده شده است. بدیهی ست که ملاک سخن و ارزیابی ما متن کتاب مقدس موجود ست که یهودیان و مسیحیان به آن باور دارند.این بررسی-البته اجمالی- از زاویه دیگری نیز می تواند، مفید و مربوط به بحث ما باشد. پاپ عقلانیت را به عنوان پایه سخن خویش بر گزیده ست. می توان پرسید چنین تصاویر و تعابیری از پیامبران منطقی و عقلانی است؟

  البته رساله های دیگری نیز در ادبیات دینی مسیحیت و یهود وجود دارد که در مورد آن ها بحث و مناقشه بسیاری صورت کرفته است . پاپ در سخنرانی خود به ترجمه کتاب مقدس از زبان عبری به یونانی اشاره کرده است.این ترجمه را از بعدی فراتر از ترجمه ساده متن تلقی کرده است. آن را ترجمه ای می داند که فلسفه و منطق یونانی را با متن دینی کتاب مقدس آمیخت. البته این داوری شایسته تامل و بررسی ست. اما در همین ترجمه از عبری و در مورد چند متن از آرامی به یونانی؛ سیزده رساله دیگر نیز ترجمه شده بود.که به روایتی در متن اصلی عبری این رساله های سیزده گانه نبوده ست.در مورد این رساله ها دو گونه داوری وجود دارد،اول: این رساله ها متعلق به خواص بوده است. از این رو ترجمه نشده است. دوم: در باره این رساله ها شک و تردید وجود دارد. مارتین لوتر در دوران اصلاحات این رساله ها را ترجمه کرد و به عنوان" پیوست" در انتهای کتاب مقدس قرار داد.و گفت: این رساله ها هم سنگ با کتاب مقدس نیستند اما برای خواندن مفیدند!

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:9 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(16)

  دستاورد سوم: سادگی اسلام و قرآن است.ساده و عمیق.قرآن مجید به صراحت ا زآسانی آیات سخن می گوید.قران کتاب آسان و اسلام دین آسان است.سادگی مثل دریا.

   سادگی اسلام و مبانی آن به گونه ای است که اسلام شناسان غیر مسلمان نیز بدان گواهی داده اند. یکی از کتاب های کلاسیک مسیحیت،کتاب" تاریخ کلیسای مسیحی " است که توسط فیلیپ شاف(1819- 1893نوشته شده است. در جلد چهارم این کتاب که مقطع تاریخی از سال 590 تا 1073بررسی شده است، نویسنده بحث نسبتا مفصلی در باره اسلام و پیامبر اسلام مطرح می کند. زبان کتاب آمیخته به ناسزاگویی است.نویسنده در برابر گسترش شگفت انگیز قلمرو اسلام و مسلمانان با تلخی و کینه سخن می گوید. با حسرت از این که مسلمانان ده درصد جمعیت جهان(در آن روزگار) را دارا بودند یاد می کند.بیش از صد سال از داوری شاف گذشته است و اکنون مسلمانان بیست در صد جمعیت جهانند! و صد سال دیگر؟ در میان ناسزا های بسیار شاف، که البته او هم مطلقا به دلایل گسترش اسلام نمی پردازد، مثل امپرتور مانوئل که به جای تحلیل دقیق از شرایط و موقعیتی که با آن روبرو شده بود به پیامبر اسلام ناسزا می گوید.شاف در بخش 45 جلد چهارم در بحث اعتقادات اسلام، نوشته است. "مبانی اعتقادات اسلامی آسان است."

   www.ccel.org

   ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:8 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(17)

  دستاورد چهارم:

  نظریه حکومت دینی، خلافت از دید اهل سنت و امامت و ولایت از دید اهل تشیع، دستاورد دیگری ست که تا پیش از اسلام این گونه دین به صورت جامع مطرح نشده بود. برخی پیامبران تشکیل حکومت داده اند. قران هم از حکومت آنان و شیوه اداره شان سخن گفته است.مثل داود و سلیمان. اما طرح دین به گونه ای که در یک نظام اجتماعی –سیاسی، دین تحقق کامل پیدا می کند، و علاوه بر آن تشکیل حکومت توسط پیامبر اسلام، نگارش نامه به سران کشورها، سازماندهی غزوات و سریه ها،این رویکرد ویژه اسلام است.

   نگاه مسیح و رویکرد او برحسب روایت کلیسا و آیات عهد جدید، پرهیز از قدرت و حکومت بوده است. مسیح حتی برای خودش زندگی شخصی سامان نداد.ازدواج نکرد، خانه نداشت. اسباب و وسایل زندگی نداشت، در همه عمر در ساحل دریا و رودخانه ها به سر برد.شهر به شهر و کوی به کوی می گشت و می گفت:" روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا را آشیانه هاست لیکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست"(متی باب 8 آیه 21)

   ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:8 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(15)

   یکی از دشوارترین و بحث انگیزترین رساله های کتاب مقدس، کتاب ایوب است. این کتاب از این رو اهمیت بسیاری دارد که چگونگی مواجهه خداوند با انسان صالح دینداری، که خود بر حسب کتاب مقدس و نیز قرآن مجید، از زمره پیامبران بوده است، بیان می شود.کتاب ایوب هم در مباحث روانشناسی و هم کلامی و نیز ادبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تفسیرهای بسیاری نیز بر این کتاب نوشته شده است. مثل کتاب معروف "پاسخ به ایوب " نوشته یونگ .

   روبروی بریتیش میوزیم، کتابفروشی ست که کتاب های کهنه می فروشد؛ یک گنجینه واقعی. مدتی پیش ، پیش از سخنرانی پاپ، دو جلد کتاب خریدم هر دو در باره ایوب و تفسیر کتاب ایوب.یکی با عنوان:" شعر ایوب" نوشته ویلیام بارون ستیونسن. کتاب در سال 1947 منتشر شده است.و دومی:" کتاب ایوب" نوشته گیبسون که در سال 1899 منتشر شده است. کتاب ها را سرسری می دیدم ،نمی دانستم پاپ در باره خدای معقول و غیر معقول در مسیحیت و اسلام سخن خواهد گفت و آن کتاب ها بسی به کار می آیند.

   ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:5 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (13)

   

  دشواری فهم و تبیین تثلیث موجب شده است، که برخی از متفکران الهی کلیسا، از اساس منکر تلاش عقلانی و یا فلسفی در فهم مقولات دینی، شده اند. به طور مشجص،ترتولیان باور داشت، میان اورشلیم و آتن چه رابطه ای می تواند و جود داشته باشد؟ آتن چه چیزی می تواند به اورشلیم بدهد؟ از ترتولیان جمله عجیبی به یادگار مانده است:

   Credo quia absurdum est

   " ایمان دارم، چون بی معنی است." باور داشت که دین امری غیر عقلانی و ورای عقل است.

   در فهم دینی، بدون شک مقوله خدا، مقوله اصلی و کلیدی است. حال اگر در این مساله بسیار مهم، نتوانیم تبیین لازم راانچام دهیم، چگونه می توانیم مدعی عقلانیت شویم؟

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:4 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (14)

   خداوند در قرآن مجید یگانه است. این یگانگی در نام خداوند هم لحاظ شده است.الله کلمه ای ست که به عنوان نام خدا 980 بار در قرآن ذکر شده ست. گرچه در موارد معدودی واژه "اله" نیز در قرآن برای خداوند به کار برده شده است، مثل سوره الناس،"اله الناس" اما در اکثریت این موارد نیز در عبارت نفی خدایی غیر از خداوند یکتا به کار رفته است.مثل "لا اله الا هو"

  در کتاب مقدس دچار تنوع نام ها و نشان ها و تعدد شخصیت خداوندیم.نکته جالب این است، که تازه بحث ها معمولا با توجه به متن ترجمه شده از یونانی مطرح می شود. چنان چه متن عبری ملاک قرار بگیرد، دشواری به مراتب افزوده می شود.تنوع نام، تنوع شخصیت، تنوع رفتار. علاوه بر آن گویی خدای عهد قدیم با خدای عهد جدید و خدای پولس در رساله ها متفاوت است. وقتی مجموعه این نام ها با توجه به تثلیث معماری می شود، معمایی رخ می دهد که عقل انسان در درک آن فرو می ماند. چنان چه گرودم به صراحت می گوید ما نمی توانیم این نظریه تثلیث را درک کنیم.(الهیات سیستماتیک،ص:231)

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 5:4 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(12)

  دوم: دستاورد نوین و بسیار پر اهمیت اسلام و پیامبر اسلام، توحید است. توحید خالص و بری و بدون هیچگونه آلایش و خدشه ای؛ کافی است مفهوم بسیار دشوار فهم "تثلیث" را با مفهوم "توحید" در قران مقایسه کنیم، تا اهمیت و نوآوری اسلام در این زمینه را ببینیم. آیا امپراتور که پاپ از او به عنوان دانشمند و پژوهشگر یاد می کند، به این نکته مهم در اسلام و به ویژه در سنجش با مسیحیت قائل به تثلیث، اطلاعی نداشته است؟

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 4:59 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (11)

   شیوه پیامبر اسلام، وصف حکمت و عقلانیت به تنهایی نیست. این ستایش تنها صورت امر است. حکمت به مثابه طرح و نقشه معماری قران و اندیشه اسلامی به کار رفته است. اندیشیدن در باره خداوند، در باره یکتایی او، در باره پیامبر، در این که او هم انسانی مثل دیگران است و نه یک فرا انسان، امتیاز او این است که ظرفیت پذیرش وحی ورسالت را یافته است. اندیشیدن در باره پدیده های طبیعی، اندیشیدن در باره تاریخ و پدیده های اجتماعی. در این راه ابراهیم به مثابه یک نمونه و مقتدا مطرح می شود، چنان که محمد(ص) نیز" اسوه حسنه" است. کتاب مقدس کتابی است که در طول یک دوره تاریخی هزار و پانصد ساله، دست کم توسط چهل تن نوشته است.از این رو به دشواری می توان از یک سیستم یا نظام فکری تعریف شده در کتاب مقدس سخن گفت. متفکرانی که کوشیده اند الهیات مسیحی را به عنوان یک سیستم معرفی کنند.

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 4:58 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (10)

  ابراهیم در جستجوی خداوند است؛ در دل شب به ستاره چشم می دوزد. او خدای من است؟ تمام شب چشم بر ستاره دارد، ستاره خاموش می شود. ابراهیم می گوید، او نمی تواند یک امر گذرنده و ناپایدار را دوست بدارد. همین ماجرا با ماه و آفتاب تکرار می شود.قرار است ابراهیم به یقین دست یابد.این راه رسیدن به یقین، از شک و پرسش شروع می شود.سرانجام ابراهیم می گوید:

  " انی وجهت وجهی للذی فطرالسموات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین"(انعام/79)

  گویی همین خطاب ابراهیم، گفتگوی درونی او با خودش به روایت قرآن، سرمشقی می شود که دیگران نیز ، پیامبر اسلام و مسلمانان راه ابراهیم را طی کنند.

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 4:57 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (9)

   امروز در شماره جدید "هفته نامه استاندارد" مقاله ای در دفاع از پاپ خواندم.این مقاله همان حلقه مفقوده یا سایه پنهانی بود که آشکار شد. هقته نامه استاندارد، ارگان محافظه کاران جدید امریکایی است.در واقع هفته نامه ای است که می توان جهت گیری، استراتژی دولت بوش را از آن دریافت. می کوشند که مقاله ها اعتبار پژوهشی و علمی مناسبی داشته باشد. در این مقاله، سخنرانی پاپ" قهرمانانه و شور آفرین" تلقی شده است. عنوان مقاله این است: محمد یا سقراط؟

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: شنبه 86/10/15::: ساعت 4:49 عصر

  <      1   2   3   4      >

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 42
  بازدید دیروز: 34
  کل بازدید :227975

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church
  پدر آریوس
  این وبلاگ بر آن است تا در فضایی آرام ، عقلانی و منطقی به مناظره و گفتگو با برادران و خواهران مسیحی جویای حق و حقیقت بپردازد.

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church

  >>> لوگوی دوستان<<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<