سفارش تبلیغ
صبا
خواب چه تصمیمهاى روزانه را که نقش بر آب کرد . [نهج البلاغه]
در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • مسجد و کلیسا
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • در کلیسا به دلبری ترسا (28)

   

  کوشش پاپ در آمیختن ایمان مسیحی و فلسفه یونانی، با توجه به دغدغه هایی که ایشان در مورد پروتستانیسم و اندیشه غیر دینی و علم پرستی دارد که در این سخنرانی به این دغدغه ها اشاره می کند،امر پسندیده ای است. تاریخ کلیسای روم سرشار از دشمنی با تفکر و تعقل و فلسفه بوده است.متکلمان بزرگی اساسا راه ایمان و فلسفه، راه اورشلیم و رم را از یکدیگر جدا می دانستند. برای این که اشاره ای داشته باشم که پاپ چه راه درازی را آمده است، به چند نمونه اشاره می کنم تا به بررسی اصل سخن پاپ و مقایسه آن با فضای فرهنگ و تمدن اسلامی بپردازم.

  اول: آبلار(1142-1079) از متکلمان بزرگ و فیلسوفان تاثیر گذار مسیحیت است.

  آبلار کتابی نوشت در باره الهیات مسیحی، کتابش را کلیسا سوزاند. مدعی اصلی او پاپ اینوسان سوم بود.

  دوم:راجر بیکن(1294-1214) تمامی کتاب هایش از جمله سه کتاب مهم و بدیع او:

  Opus Maius , Opus Minor , OPUS Tertiam

  که برای پاپ کلمنت 4 نوشته بود،تماما توقیف شد و بیکن را به مدت 14 سال به زندان انداختند.این اتفاق در سال 1278 افتاد. وقتی بیکن 64 ساله بود و تا 78 سالگی به جرم اندیشه فلسفی در زندان بود.

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:46 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (29)

   

  پیوند میان ایمان کاتولیکی و فلسفه یونانی، در تاریخ کلیسا سابقه دار است. سنت کلمان، در این مورد تعبیر مهمی دارد. باور داشت:" فلسفه یونانی به عنوان دومین سرچشمه حقیقت، توسط خداوند به انسان داده شده است." اولین سرچشمه، کتاب مقدس و ایمان کاتولیکی ست. ابن تیمیه فقیه معروف هم تغبیر قابل تاملی دارد.ابن تیمیه کتابی دارد به نام" الجواب الصحیح لمن یدل دین المسیح" ؛ می گوید:"ماتنصرت الروم،و لکن النصرانیه ترومت!" رمی ها نصرانی نشدند، نصرانی ها رمی شدند!"

  نکته تازه در سخن پاپ،بی توجهی ایشان به تجربه تاریخی مسیحیان از کلیسای کاتولیک رم است. کلیسایی که پاپ را تبدیل به امپراتور کرد. و خفقانی سنگین و نفس گیر و قتل عام هایی حیرت انگیز را به نام مسیح به یادگار گذاشت. امپراتور ها بر در قصر پاپ روزها منتظر می ماندند تا اجازه ورود پیدا کنند. و از پاپ طلب حمایت و برکت داشتند.

  رنسانس، نهضتی بود که کلیسا را از ساحت جامعه و حکومت و زندگی اجتماعی، حذف کرد.امپراتوری پاپ در واتیکان خلاصه شد. از آن هیمنه قدرت تنها تشریفاتش بر جای مانده است. و نشانی از قدرت سیاسی. چنان که وقتی، پاپ های زمان علیه استالین سخن می گفتند.وقتی مشاوران استالین، در مورد پاپ و مخالفتش با کمونیسم و استالین برای او توضیح داده بودند،پرسیده بود:" پاپ چند تا تانک دارد؟" گفته بودند تانک ندارد! استالین گفته بود کسی که تانک ندارد، خطری ندارد هر چه می خواهد بگوید.

  کلیسای کاتولیک با اومانیسم و فلسفه از عرصه رانده شد.کلیسا نهادی تلقی می شد که دشمن دانش و دانایی و تفکر فلسفی ست. برای این مدعا دلایل بسیاری وجود داشت. علاوه بر آن، کلیسا دشمن مسیح و ایمان مسیحی هم تلقی می شد. تابلو ماندگار تقابل کلیسای رمی و ایمان مسیحی را داستا یوسکی در بخش پنجم کتاب پنجم" برادران کارامازف" برای همیشه با درخشانترین تعابیر و تصاویر نقش کرده است.چرا در این مقطع پاپ بر این مضمون تکیه می کند؟

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:46 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (26)

   

  مشکل ابن حزم تنها در داوری او نسبت به معقول بودن افعال خداوند نیست، او اساسا باور دارد که عقل نمی تواند داوری کند.در رساله" البیان عن حقیقه الایمان"عقل را عرض دانسته که بر نفس حمل شده است.چون عقل عرضی است، نمی تواند در باره ماهیت امور داوری کند. مثلا تشخیص دهد که امری حلال یا حرام است.تنها عقل می تواند اشیاء را چنان که هستند درک کند. این سخن او نیزبا ابهام و اشکال مواجه است. اگر عقل امری عرضی ست، چگونه می تواند در باره ماهیت اشیاء داوری کند؟ دکتر دینانی در کتاب درخشان " ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام" در مورد نظریه ابن حزم نوشته اند:" عقل وقتی ماهیت اشیاء را بدان گونه که هست ادرک می کند،دیگر نمی توان آن را یک عرض بشمار آورد که حمل بر نفس می شود؛ زیرا چیزی که ماهیت اشیاء را ادراک می کند در واقع به آن اشیاء نوعی احاطه و اشراف خواهد داشت.در این صورت چگونه ممکن است ماهیات جوهری اشیاء مورد ادراک چیزی واقع شود که خود یک عرض بشمار می آید؟ به این ترتیب آن چه ابن حزم در باب عقل ابراز داشته محکم و معتبر نبوده، از دیدگاه فلاسفه بزرگ مردود شناخته می شود...

  آن چه موجب شد که ابن حزم به نوعی انحطاط فکری کشیده شود و سخنان سطحی و بی اساس ابراز کند چیزی جز وفاداری و اعتقاد به مذهب ظاهری و پیروی از داود بن خلف اصفهانی نیست.او با صراحت تمام باطن دین را انکار کرده و شریعت الهی را از هر گونه راز و رمز عاری دانسته است.به عقیده ابن حزم ظاهر شریعت برهان است و کسی که تابع ظاهر باشد در واقع از برهان پیروی کرده است.توصیه او این است که باید از ظاهر که برهان بشمار می آید پیروی کرد و از کسانی که در باب باطن و سّر سخن می گویند به شدت باید اجتناب نمود.عین عبارت ابن حزم در این باب چنین است:" و اعلموا ان دین الله تعالی ظاهر لا باطن فیه و جهر لا سر تحته، کله برهان لا مسامحه فیه و اتهموا کل من یدعوا ان یتبع بلا برهان و کل من ادعی للدیانه سرا و باطنا فهی دعاوی و مخارق"( الفصل فی الملل و الاهواء، مصر 1348، تصحیح عبدالرحمن خلیفه ج1ص116)

  جمود بر ظواهر و انکار هر گونه باطن برای دین موجب گشته که ابن حزم در برخی موارد موضع غیر عقلانی اتخاذ کند.او به اطلاق آیاتی که در باب قدرت حق تبارک و تعالی نازل شده تمسک کرده و معتقد است خداوند همانگونه که بر انجام امر محال توانایی دارد بر دروغ گفتن و ستم کردن نیز تواناست. معنی این سخن آن است که خداوند می تواند اجتماع نقیضین انجام دهد و در عین حال دروغ گوید و ستم کند."

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:46 عصر

  درکلیسا به دلبری ترسا(23)

  اسلام به دودلیل نمی تواند به مقوله جنگ و جهاد بی تفاوت باشد.اولا اسلام آیینی ست که داعیه جهانی دارد. ثانیا: دینی است که ، به دلیل جامعیتی که دارد،نسبت به امر حکومت بی تفاوت نیست. رویکردی ضد ستم دارد و نمی تواند حکومت های جور و طاغوت را به رسمیت بشناسد.به عبارت دیگر اسلام صرفا عقیده قلبی نیست.این عقیده در جامعه تسری پیدا می کند و نظام تشکیل می دهد.ساده ترین دلیلش هم این ست که پیامبر اسلام که اسلام را بهتر از همه می شناسد، تشکیل حکومت می دهد.حکومتی که در آغاز با پیمان های مختلف با مسیحیان و یهودیان و قبایل عرب شکل می گیرد. به شیوه بسیار دقیق و هوشمندانه ای پیامبر هم ملت سازی می کند و هم دولت سازی. بدیهی ست وقتی با تعرض مشرکان مکه و پیمان شکنی یهودیان رویارو می شود، مقابله می کند.خودش شخصا در غزوات حضور پیدا می کند و می جنگد.در غزوات بدر و احد و خندق و بنی قریظه و خیبر و فتح و حنین و طائف و تبوک پیامبر حضور داشت و در غزوه احد مجروح شد.طبیعی ست که در چنین شرایطی که اساس اسلام به عنوان یک دین و نیز نظام نوپای اسلامی در معرض خطر بوده است، پیامبر جهاد را انتخاب می کند و درخشانترین سخن را در فضیلت جهاد و شمشیر می گوید. نه تنها او که به تعبیر قرآن همه پیامبران، چنین جهت گیری داشته اند.

  "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلناالحدید فیه باس شدید و منافع للناس.."(حدید/25)

  سخن پیامبر و دعوت او بر اساس "بینه" است.امری که متناقض با عقل نیست. بلکه آن چنان روشن که عقل آن را گواهی می کند.بینه فقط نشانه رسالت پیامبران نیست. انسان هم باید برای راهی که انتخاب می کند و سخنی که می گوید بینه داشته باشد.قران می گوید اگر کسی می خواهد خودش را نابود کند هم باید بینه داشته باشد.(انفال/42)

  ابن عربی در این مورد، هلاک و حیات بر اساس بینه؛ می گوید:" حیات طبیعی و مادی متناسب با هلاک و حیات حقیقی متناسب با ایمان معنی پیدا می کند".

  مرگ، هلاکت است و زندگی، حقیقت زندگی؛ حیات است. برچنین بنیاد عقلانی، پیامبران کتاب و میزان می آورند.کتاب راهنمای نظری ست و میزان راهنمای عملی. زندگی پیامبر اسلام میزان است.هدف جامعه ای عادلانه است. آهن هم نماد قدرت چنین جامعه ای است، که شمشیر می تواند یکی از مصادیق آن باشد.

  پیامبر اسلام حدیثی دارند، دو کلمه ای! در باره جنگ سخن گفته اند.نکته ای را مطرح کرده اند که هم اولین استراتژیست جنگ "سان تزو" و هم آخرین استراتژست، "کارل کلاویتس" همان سخن را به تفصیل نظریه پردازی کرده اند. پیامبر گفته است:"الحرب خدعه" جنگ یک ترفند است. اصالت با بیشتر کشتن نیست ، با پیروزی هوشمندانه است. مثل پیروزی مسلمانان در جنگ احزاب.همین تدبیر وقتی به دست نیروهای هوشمند حزب الله می افتد نیروی ویژه ارتش اسراییل را در لبنان زمین گیر می کنند.روزنامه های اسراییلی از تسلط حزب الله بر شبکه مخابراتی ارتش اسراییل در دوران جنگ 33 روزه نوشته اند. براساس رهنمود پولس رسول که گفته است:" ای غلامان !حکمروایان خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید"(رساله پولس رسول به افسسیان، باب6 آیه5) در ترجمه فارسی کتاب مقدس،حکمرانان آقایان بشری! ترجمه شده است که نا رساست با توجه به متن انگلیسی با اصل یونانی،تردیدی نیست که مراد فرمانروایان هستند.

  The interlinerar NIV, by Alfred Marshal, Zondervan,Michigan1976, p:773

  در رساله به تیطس که به صراحت تمام گفته است:"به یاد ایشان بیاور که حکام و سلاطین را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند"(باب 3/آیه1)

  خیلی خوب! اسراییل قدرت درجه اول نظامی منطقه- البته تا پیش از جنگ 33 روزه- لبنانی ها را اسیر کرده است . خاک لبنان را هم اشغال کرده. لبنانی ها باید در برابر اسراییل بلرزند و در برابر اراده امریکا تسلیم شوند؟ یا جامه شان را بفروشند و شمشیر بخرند و در برابر ظلم و اشغال مقاومت کنند و بجنگند و با تسلط بر زبان عبری از پیام های ارتش اسراییل رمز گشایی کنند و موجب سربلندی کشور و ملتشان بشوند و اسراییل را در موقعیت بغرنج قرار دهند. مسیح اگر در میان لبنانی ها بود، به جمعیت خوابزده ای مثل پطرس می پیوست، یا جامه اش را می فروخت و شمشیر می خرید؟

  به دلیل همین آموزه های پولس است که کلیسا به عنوان پیش قراول سپاه استعمار در جهان و به ویژه در افریقا عمل کرد. به قول اقبال لاهوری، اول میسیونر ها می آمدند. دوم مدیکال-دارو و درمان- و سوم میلیتاری-ارتش- کدام رویکرد عقلانی است.در برابرقدرت حاکم لرزیدن یا فریاد زدن؟ همان که به تعبیر امام علی جهاد افضل ست. کلمه حق عند امام جائر"( نهج البلاغه، حکمت 374)

  پیداست امپراتور نه اسلام را می شناسد و نه پیامبر اسلام را و نه اطلاعی از کم و کیف جهاد مسلمانان و توسعه اسلام دارد.واقعا دو امپراتوری بزرگ ایران و روم در برابر مسلمانان به دلیل شمشیر مجاهدان عرب سقوط کردند.یا آن که آن امپراتوری ها از درون مضمحل شده بودند. مردم ایران و مصر و سوریه و فلسطین و... منتظر بودند که اتفاقی بیفتد و آنان از ستم رهایی پیدا کنند.

  در پذیرش اسلام توسط ایرانیان نقش درجه اول را از یک سو پیام اسلام داشت و از سوی دیگر" دهقانان" که طبقه برگزیده فرهنگی و نخبگان آن روز ایران بودند. سلمان فارسی که پیشاهنگ اسلام ایرانیان است و به عنوان اولین حاکم مداین پس از فتح مداین و سقوط ساسانی انتخاب شد. به دلیل شمشیر اسلام مسلمان شده بود؟ یا پیام اسلام و جستجو گری حقیقت او را به مدینه کشانید. سال های سال جفت بدحالان و خوش حالان شد.کتاب مقدس و مسیحیت را کاوید. سال ها سرسپرده مسیحیت بود تا به اسلام رسید.

  مثل همان روحانیان زردشتی-مغ ها- که پیش از میلاد مسیح، در جستجوی مسیح بودند.(متی/2/2)

  ایرانیان در برابر سپاه اسلام نمی جنگیدند.رستم فرخزاد با سپاهش از شرق ایران-خراسان- به این دلیل به غرب آمد که ایرانیان منطقه غرب پیام اسلام را زود تر شنیده و بدان دل بسته بودند. جنگ زنجیر! ذات السلاسل ، به این خاطر نام گذاری شد که ایرانیان نمی خواستند بجنگند و از جبهه می گریختند.مگر ارتش صدام جنگیدند؟ فقط وزیر تبلیغاتش بود که تا آخرین لحظه به قول خودش با علوج امریکایی می جنگید.

  مانوئل دوم هم، موقعی به پیامبر اسلام ناسزا می گوید که امپراتوری اش در برابر مجاهدان مسلمان مثل توده ای برف روز به روز آب می شد. ترفند او در سازماندهی شورش علیه سلطان عثمانی-سلطان مراد- شکست خورده بود. سلطان مراد عناصر فتنه را دستگیر کرد و از میان برد.مانوئل طعم شمشیر ترکان عثمانی را چشیده بود. پاپ چرا چنین سخنی را نقل کرد؟

  ادامه دارد

  سیدعطاءالله مهاجرانی

   

  http://www.kelisa-masjed.blogfa.com

  poparyus@gmail.com

     پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:45 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (24)

  پاپ در مورد نقل قولش از امپراتور توضیح تازه ای داده است.این توضیح در ویرایش جدید سخنرانی 12 سپتامبر که در سایت واتیکان قابل دسترسی ست، درج شده است. وقتی ویرایش تازه را خواندم، مدتی فکر می کردم که برای این کار پاپ محترم چه عنوانی را در ذهنم انتخاب کنم. می دانید گاهی در زبان روزمره و عرف مردم واژه ها یا جمله هایی ست که انگار فشرده یک کتاب است. عبارتی که در ذهن شما تا دور دست ها امتداد پیدا می کند.عنوانی که به ذهنم آمد" آب زیر کاه" بود. شاید هم خصلت روستایی ست که می توان گاهی آب زیر کاه را شناخت و ردش را یافت.

  پاپ متن سخنرانی را در سه مورد ویرایش کرده است. خیلی ظریف و با ملاحظه، مثل وقتی که هنرمند بزرگ ما استاد فرشچیان می خواهد مردمک چشم فرشته ای را بکشد، یا شعاعی از نور در یک نقطه ظریف که به چشم نمی آید بتاباند، با قلم مویی، از موی گربه که گویی دوسه موبیشتر ندارد.پاپ با سخنرانی اش همین کار را کرده است.

  اول:سخنرانی پاپ از 17 پاراگراف،تشکیل شده است.در پاراگراف سوم ایشان یک عبارت شش کلمه ای را افزوده اند. بهتر ست متن را نقل کنم:

  …,he addresses his interlocutor with a starting brusqueness on the central question

  "او پرخاشگرانه در باره پرسش اصلی، به طرف گفتگوی خود خطاب کرد..."

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:45 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا (25)

   

  امپراتور از پرسشی که مطرح می کند، بی درنگ استنتاج می کند، که در پس دستاورد پیامبر اسلام که به تعبیر او " جز شرارت و امور غیر انسانی" چیزی نبوده است، یک مبنای نظری وجود دارد. آن مبنا چگونگی باور به خداوند است.امپراتور به تفصیل بر ضد خشونت سخن می گوید.- گویی فراموش می کند که او خود یک امپراتور است و سلطه اش مبتنی بر شمشیر ست- پاپ از سخن امپراتور این برداشت را دارد. برداشتی که مجددا در پی نوشت شماره 3 متن تازه سخنرانی ذکر شده ست.می گوید:" نظریه تعیین کننده در این گفتگوی بر ضد خشونت، این ست :عملی که بر خلاف عقل انچام شود، مطابق ذات خداوند نیست. مصحح متن، تئودور خوری امپراتور را فردی معرفی می کند که مشی فکری او بر اساس فلسفه یونان شکل گرفته ست.این بیان بدیهی به نظر می رسد ، اما در آموزه های مسلمانان، خداوند مطلقا موجودی ماورایی ست. اراده او از هیچ مقوله ای از جمله عقل تبعیت نمی کند. در اینجا خوری مطلبی را از یک اسلام شناس نامدار فرانسوی،آر.آرنالدز نقل می کند.، که او اشاره می کند که ابن حزم می گوید که خداوند حتی نسبت به کلمات خودش هم مقید نیست.هیچ چیز خداوند را ملزم نمی کند که حقیقت را به ما بگوید.وقتی اراده خداوند تعلق می گیرد ما حتی ملزم به بت پرستی می شویم."

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:45 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(22)

  جنگ مقدس یک اصطلاح یهودی-مسیحی است. جنگ برای تصرف سرزمین موعود از سوی یهودیان ، مقدس تلقی می شد. شاید ، سرزمین موعود که مقدس خوانده می شد، این جنگ ها را هم به تبع آن مقدس خواندند. در قران با همین عنوان مقدس، سه بار به سرزمین فلسطین اشاره می کند.(مائده/21 و طه/12 و نازعات/19) مسیحیان نیز که با شعار جنگ مقدس، جنگ های صلیبی را بر پا کردند؛ مرادشان آزادی همین سرزمین یعنی بیت المقدس بود.پژوهشگران یهودی ومسیحی این اصطلاح را در مورد" جهاد" به کار بردند. برخی نویسندگان مسلمان هم بدون توجه به تاریخ و مناسبت این اصطلاح ، از آن استفاده کردند.مثل واژه"اسلامیست" که در دهه اخیر برای گروه بن لادن و زرقاوی استفاده می شود. ریشه و سابقه این واژه را جستجو می کردم که از کجا شروع شده است؟دیدم نخستین بار هفته نامه "جروزالم پست" این واژه را به کار برده است.

  می توان گفت اساسا جهت گیری جهاد در اسلام با جنگ مقدس متفاوت است. در جهاد تصرف سرزمین هدف نیست. هدف دفاع از دین و مسلمانان و سرزمین است. از این رو می توان جهاد را جنگ عادلانه و اخلاقی تعبیر کرد.می توانیم به عنوان نمونه غزوات پیامبر اسلام، جنگ با ایران و روم و مصر ویا جنگ های داخلی مثل جنگ با خوارج و صفین را از یک طرف و از سوی دیگر جنگ های مطرح در کتاب مقدس را با یکدیگر مقایسه کنیم. کشتن عنصر اصلی حنگ است. هر طرف می خواهد طرف دیگر را از میان بردارد اما انتقام جویی و کینه کشی امر دیگری است.

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:43 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا 20)

   

  گسترش اسلام توسط شمشیر، توصیه پیامبر اسلام به این امر، نکته ای ست که به عنوان" شرارت و امری غیر انسانی " از سوی امپراتور مطرح شده است. با قرینه های بسیاری که در متن سخنرانی پاپ مشاهده می شود، می توان استنباط کرد که پاپ با امپراتور همدل و همسخن است.گویی واژه شمشیر و شرارت و امر غیرانسانی مساوی یا مترادف یکدیگرند.چگونه امپراتور دانشمند و نیز پاپ عالم الهی و متکلم پر سابقه چنین سخنی را می پذیرند؟ مگر مسیح از شمشیر سخن نگفته است؟ واقعیت این است که متن کتاب مقدس و به ویژه عهد جدید، در همین بحث خاص استفاده از شمشیر، به نحو شگفت آوری متکلمان مسیحی و مفسران انجیل را به زحمت انداخته است. سخن بر سر عهد قدیم و صحیفه یوشع و جنگ های داود نیست. سخن بر سر داوری مسیح در باره شمشیر است.:

  " گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی بر زمین بگذارم نیامده ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را* زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم* و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود*"

  (متی،باب 10،آیه 34 و 35)

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:41 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا(21)

  می توان دو معادله را برحسب داوری پاپ و امپراتور در برابرهم قرار داد و سنجید:

  اول: بر اساس آموزه های مسیح، شمشیر را باید به کناری نهاد و اگر هم مثل مواردی که اشاره کردم، مسیح سخن از شمشیر و ضرورت استفاده از آن به میان آورده است، آن آیات را تاویل به شمشیر معنوی کنیم.

  دوم:بر اساس آموزه های پیامبر اسلام و قرآن و سنت پیامبر، معیار استفاده از شمشیر عدالت است و دفاع از جان و مال انسان و سرزمین و ملت و دین واجب است.

  اشاره کردم که تلقی ضد ارزش دانستن شمشیر، بیش از آن که تلقی مسیحی باشد، تلقی کلیسایی ست. جالب است که کلیسا در کارنامه خود، جنگ های صلیبی را داراست. که هم به نام مسیح صورت گرفت و هم صلیب-که البته شبیه شمشیر نیز هست- نماد جنگ بود. کشتاری که در بیت المقدس انجام دادند؛ بسیار شبیه کشتار یوشع در اریحا و کشتار یهودا در اورشلیم بود. علاوه بر این، روایت عهد قدیم از شمشیر متفاوت از روایت عهد جدید است. امکان تاویل هم وجود ندارد. کشتن کودکان در اریحا که تاویل پذیر نیست. البته توجیه پذیر است. چنان که ساموئل شولتز در کتاب" کتاب مقدس سخن می گوید" به توجیه آن واقعه هولناک پرداخته است:

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:41 عصر

  در کلیسا به دلبری ترسا 19)

   

  پنجم: روایت کشتار مردم اریحا توسط یوشع( صحیفه یوشع)

  یوشع کشتار شگفت انگیزی از زن و مرد و کودک و جوان و پیر و گاو و گوسفند و اسب و...به عمل می آورد و نهایتا شهر را می سوزاند.نکته قابل توجه این است که اصطلاح "جنگ مقدس" که برای محکوم کردن "جهاد" در اسلام، توسط پاپ در سخنرانی اش مطرح شد. اصطلاحی قدیمی و اساسا مربوط به یهودیت و مسیحیت است. مفسران کتاب مقدس در توجیه کشتار یوشع از همین اصطلاح استفاده کرده اند.تفسیر بسیار تامل انگیزی در مورد کشتار یوشع ، در تفاسیر عهد قدیم دیده می شود.از زمره این تفاسیر، تفسیری است که از طریق اینترنت قابل دسترسی ست.

  www.hope.edu/bandstar/riot.htm

  ادامه مطلب...

  پدر آریوس ::: یکشنبه 86/10/16::: ساعت 11:40 عصر

  <      1   2   3   4      >

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 40
  بازدید دیروز: 34
  کل بازدید :227973

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church
  پدر آریوس
  این وبلاگ بر آن است تا در فضایی آرام ، عقلانی و منطقی به مناظره و گفتگو با برادران و خواهران مسیحی جویای حق و حقیقت بپردازد.

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  در کلیسا به دلبری ترسا - مسجد و کلیسا - mosque&church

  >>> لوگوی دوستان<<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<