سفارش تبلیغ
صبا
بارالها ! صداها فرو نشست و جنبش ها آرام گرفت و هر دوستی، با محبوب خود خلوت کرد . من نیز با تو خلوت کرده ام . تو محبوب منی . پس خلوت امشب مرا با خود، [سبب] رهایی از دوزخْ قرار ده . [امام صادق علیه السلام ـ در دعایش ـ]
دیپلماسی دستگاه پاپی - مسجد و کلیسا - mosque&church
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • مسجد و کلیسا
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • دیپلماسی‌ به‌ ظاهر ساکت‌ ولی‌ پیچیده‌ واتیکان‌، در سراسر جهان‌ به‌ شدت‌ در تحرک‌ است‌: روابط‌ خارجی‌ دولت‌ واتیکان‌ توسط‌ پاپ‌ تنظیم‌ و به‌ وسیله‌ دستگاه‌ صدارت‌ واتیکان‌ و شورای‌ امور عمومی‌ کلیساها به‌ اجرا در می‌آید. هم‌ پاپ‌ (به‌ عنوان‌ پدر مقدس‌) و هم‌ دولت‌ واتیکان‌ از طرف‌ اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق کشورهای‌ جهان‌، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

   

   دستگاه‌ پاپی‌ در اختلافات‌ بین‌ دولتها، به‌ اصطلاح‌ میانجیگری‌ می‌کند. تقریباً در همه‌ دنیا نمایندگی‌ سیاسی‌ دارد. در برخی‌ از سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ مانند: سازمان‌ ملل‌ متحد، سازمان‌ جهانی‌ کشاورزی‌، یونسکو و غیره‌ واتیکان‌ دارای‌ ناظر دائمی‌ (برای‌ حفظ‌ بی‌ طرفی‌) است‌ و در سایر سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ به‌ صورت‌ عضو، شرکت‌ دارد.

   

   واتیکان‌ کنوانسیون‌ وین‌ و پیمان‌ منع‌ اشاعه‌ و توسعه‌ سلاحهای‌ اتمی‌ را در مسکو امضاء کرده‌ و در کنفرانس‌ امنیت‌ همکای‌ در اروپا، منعقده‌ در 1975 در هلسینکی‌، فعالانه‌ شرکت‌ نموده‌ است‌.

   

   دستگاه‌ پاپی‌ و دولت‌ واتیکان‌، به‌ ویژه‌ در اروپا، هم‌ به‌ عنوان‌ مدافع‌ و مبلغ‌ ارزش‌های‌ الهی‌ و اخلاقی‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ مسؤول‌ جنبه‌های‌ اجتماعی‌ و انسانی‌، نمی‌تواند از ورود در صحنه‌ سیاسی‌ به‌ دور باشد، ولی‌ متاسفانه‌ این‌ دخالت‌ در امور سیاسی‌ جهانی‌، عمدتاً به‌ نفع‌ توده‌های‌ مردم‌ محروم‌ نیست‌.

   

   و البته‌ می‌دانیم‌ که‌ دستگاه‌ پاپی‌ در پیشبرد اهداف‌ سیاسی‌ خود هم‌ به‌ قدرت‌ مستقیم‌ (ساخت‌ سازمانی‌ درون‌ کلیسا با شعب‌ جهانی‌ خود) و هم‌ به‌ قدرت‌ غیرمسقیم‌ (رهبریت‌ مذهبی‌) مجهز بوده‌ و برای‌ نیل‌ به‌ اهدافی‌ که‌ خود تعقیب‌ می‌کند، از دو نوع‌ وسیله‌ بهره‌ می‌گیرد: نخست‌، قدرت‌ روحانی‌ پاپ‌ (به‌ معنی‌ پدر مقدس‌) به‌ عنوان‌ جانشین‌ «پیتر مقدس‌» و دارنده‌ صلاحیت‌ انحصاری‌ رهبری‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ از طریق‌ همین‌ زعامت‌ دارای‌ وسیله‌ اعمال‌ قدرت‌ بوده‌ و از طرق انتشار دستورالعملها، اندرزنامه‌ و از راه‌ ایمان‌ و وفاداری‌ مردم‌ کاتولیک‌ وسائل‌ نیل‌ به‌ هدفها را در اختیار دارد.

   

   دوم‌، وسائل‌ سیاسی‌ ـ دیپلماسی‌ شخص‌ پاپ‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ جهت‌ برقراری‌ و بسط‌ روابط‌ سیاسی‌ بین‌ کلیسا و دولتها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ به‌ شمار می‌رود. شخص‌ پاپ‌ به‌ طور سنتی‌ به‌ عنوان‌ حَکَم‌ و داور بین‌ ملتها نقش‌ صلح‌ را بازی‌ می‌کند. پاپ‌ از طریق‌  انعقاد قراردادهای‌ موسوم‌ به‌ ( CONCORDAT کنکوردات‌) در زمینه‌های‌ روابط‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ فرهنگی‌ نیز ابزاری‌ دیگر در نیل‌ به‌ هدفهای‌ کلیسا در دست‌ دارد. شرکت‌ در سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ از دیگر وسائل‌ پیشبرد دیپلماسی‌ دستگاه‌ پاپی‌ به‌ شمار می‌رود.

   

   هدف‌های‌ دیپلماسی‌ واتیکان‌ به‌ طور مجمل‌ عبارتند از:

   

   ـ ایجاد و بسط‌ روابط‌ بسیار نزدیک‌ بین‌ دستگاه‌ پاپی‌ و کلیساهای‌ محلی‌ در سراسر دنیا.

   

   ـ حفظ‌ منافع‌ کلیسا و واتیکان‌ (مقر پاپ‌) از طریق‌ ایجاد روابط‌ با مقامات‌ کشور متوقف‌ فیه‌.

   

   ـ بسط‌ روابط‌ سیاسی‌ با قدرت‌های‌ غیر مذهبی‌.

   

   در عین‌ حال‌، دیپلماسی‌ پاپ‌ اهداف‌ عمومی‌ دیپلماسی‌ در چهار چوب‌ قرار داد دیپلماتیک‌ 1961 وین‌ را نیز شامل‌ می‌شود.

   

   نمایندگی‌های‌ دیپلماتیک‌ پاپ‌، هم‌ دارای‌ وظائف‌ روحانی‌ و هم‌ دارای‌ وظائف‌ عام‌ دیپلماتیک‌ می‌باشند و برای‌ دستیابی‌ به‌ اهدف‌ کلیسا تجهیز یافته‌اند.

   

   واتیکان‌ سازمانی‌ است‌ که‌ نمایندگی‌های‌ دیپلماتیک‌ آن‌ در آن‌ واحد، برای‌ اهداف‌ مذهبی‌ و سیاسی‌ و اجتماعی‌ فعالیت‌ می‌کنند. دستگاه‌ واتیکان‌ و در رأس‌ آن‌ پاپ‌ در تمام‌ تاریخ‌ هر سه‌ سیاست‌ حفظ‌ قدرت‌، ازدیاد قدرت‌، نمایش‌ قدرت‌ را تعقیب‌ و همواره‌ در حصول‌ اهداف‌: حفظ‌ وضع‌ موجود، امپریالیسم‌ غرب‌، کسب‌ پرستیژ، شتاب‌ داشته‌ است‌. واتیکان‌ در هر دوره‌ای‌ کوشیده‌ است‌ هم‌ در سیستم‌ چند جانبه‌ و هم‌ در سیستم‌های‌ امپراتوری‌، نقش‌ فائقه‌ خود را ایفا کند. در عصر حاضر، روابط‌ بین‌ المللی‌ چهار تحول‌ عمده‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌:

   

   الف‌ ـ اینکه‌ سیستمهای‌ متعدد و مجزا در سیستم‌ جهانی‌ مستهلک‌ شده‌اند.

   

   ب‌ ـ سیستم‌ مسلط‌ اروپایی‌ از بین‌ رفته‌ است‌.

   

   ج‌ ـ پیدایی‌ جنگ‌ مطلق‌ یا نامحدود در صحنه‌ بین‌ المللی‌.

   

   د ـ امکان‌ عملی‌ بودن‌ انهدام‌ جهان‌ به‌ وسیله سلاحهای‌ هسته‌ای‌.

   

   واتیکان‌ تلاش‌ بر آن‌ دارد که‌ در پرتو هدفهای‌ سیاسی‌ خود و با استفاده‌ از دو نوع‌ وسیله اجرایی‌ خویش‌ برای‌ حصول‌ منافع‌ کلیسا و دنیای‌ غرب‌ در هر پنج‌ زمینه‌ که‌ غرب‌ و شرق برای‌ تنش‌ زدایی‌ ( DETENTE  دتانت‌) گام‌ گذارده‌اند با حفظ‌ سیاست‌ محافظه‌ کارانه متمایل‌ به‌ غرب‌، در نقش‌ مذهبی‌ ـ سیاسی‌ ایفا کند.

   

   پاسخهای‌ اساسی‌ شرق و غرب‌ برای‌ احتراز از بحران‌ها که‌ در چهارچوب‌ خلع‌ سلاح‌، امنیت‌ دسته‌ جمعی‌، دیپلماسی‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، حکومت‌ جهانی‌ و دیپلماسی‌ کلاسیک‌ خلاصه‌ شده‌ با هدف‌های‌ واتیکان‌ همگام‌ و آنجا که‌ پای‌ منافع‌ غرب‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌ و قدرت‌ مادی‌ و نظامی‌ تکافوی‌ پیشبرد هدفها را نداده‌ است‌، قدرت‌ روحانی‌ پاپ‌ معضل‌ را در ابعاد فرهنگی‌ و سیاسی‌ تحلیل‌ و مرتفع‌ ساخته‌ است‌!!

   

  منبع: http://www.kelisa-masjed.blogfa.com

  سید هادی خسروشاهی  پدر آریوس ::: سه شنبه 86/3/22::: ساعت 12:42 عصر
  نظرات دیگران: نظر


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 18
  بازدید دیروز: 23
  کل بازدید :231670

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  دیپلماسی دستگاه پاپی - مسجد و کلیسا - mosque&church
  پدر آریوس
  این وبلاگ بر آن است تا در فضایی آرام ، عقلانی و منطقی به مناظره و گفتگو با برادران و خواهران مسیحی جویای حق و حقیقت بپردازد.

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  دیپلماسی دستگاه پاپی - مسجد و کلیسا - mosque&church

  >>> لوگوی دوستان<<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<
  پارسی بلاگ، پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
  2006-ParsiBlog™.com ©