سفارش تبلیغ
صبا
نزد نیکوترین گمانم به تو باش ای گرامی ترین گرامیان! و مرا با عصمت تأیید فرما و زبانم را به حکمت بگشای . [امام زین العابدین علیه السلام ـ در دعای استغفار ـ]
وجود تناقض و تعارض‌های فراوان در مطالب انجیل‌ها،آیا می‌تواند شرا - مسجد و کلیسا - mosque&church
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • مسجد و کلیسا
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • وجود تناقض و تعارض‌های فراوان در مطالب انجیل‌ها،

   آیا می‌تواند شرایط تحقق یک کتاب آسمانی را فراهم آورد؟

  انسان با پناه جستن به کتاب آسمانی، خود را در آرامش برخورداری از کلام الهی می‌یابد. وقتی که می‌توان به هر چیز به دیده ی تردید نگاه کرد، این سخن آسمانی است که برایش یقین‌ساز است. مشخصه اطمینان بخشی کتاب آسمانی از کجا آمده است؟ گذشته از شرایط عام سخن، یک شرط ویژه سخن الهی آن است که بخش‌های مختلف آن با هم در تعارض و تضاد نباشد. این شرط از آن رو حائز اهمیت است که ذهن بشر عادی، پس از تنظیم مطالبی در یک بخش و ارائه آن به دلیل فراموشی و نقصان، در مرحله بعد ممکن است سخنی معارض یا متضاد با آن بگوید. اما کلام آسمانی که ریشه در علم و قدرت لایتناهی الهی دارد مجموعه عناصر تشکیل‌دهنده‌اش با هم کاملاً هماهنگند.

  و همانطور که عناصر طبیعت به عنوان یک آیه و نشانه تکوینی،‌اجزاء آن با هم متناسب و هماهنگند. اجزای سخن الهی به عنوان یک آیه و نشان آسمانی با هم منسجمند.

  در این میان تعارضات و تناقضات موجود در هر یک از انجیل‌ها و آنها با یکدیگر، قدسی بودن کتاب مقدس مسیحیت را زیر سؤال برده است. و نگاه اطمینان‌بخش به آن را در هم شکسته است. این امر بیانگر آن است که انجیل اولیه مسیح به دست ما نرسیده و تنها بخشی از آن مربوط به عیسی بوده که نامشخص است. و دیگر اینکه همانطوری که کلیسا ادعا نموده انجیل‌ها دست‌نوشته انسانهای عادی است که با تکیه بر محفوظات شخصی و نظرات فردی و یا شنیده‌هایی از دیگران،‌جمع‌آوری شده و کلیسا خود را ناگزیر یافته که برای کسب وجاهت مسیحیت در میان سایر ادیان و از دست نرفتن ایمان مسیحیان آن را قدسی و الهامی بداند. در این بخش به پاره‌ای از امور متناقض و متضاد و نامعقول انجیل‌ها اشاره می‌شود.

  1 . شجره‌نامه‌ی مسیح

  انجیل‌ متی با نسب‌نامه‌ی مسیح شروع می‌شود. و یعقوب را به عنوان پدر یوسف، شوهر مریم معرفی می‌کند. (متی / 1 : 16) اما انجیل لوقا، یوسف را پسر هالی می‌داند. (لوقا / 3 : 23) و انجیل مرقس و یوحنا سخنی از نسب‌نامه‌ی مسیح به میان نیاورده‌اند.

  دو تناقض مربوط به شجره‌نامه عیسی، یکی این است که در متّی، پدربزرگ مسیح، یعقوب معرفی شده و حال اینکه در انجیل لوقا، پدر بزرگ وی هالی می‌باشد. تناقض دوم این است که اگر مریم از روح القدس باردار شده است، چرا انجیل‌ها یوسف را به عنوان شوهر وی معرفی می‌کنند؟ در حالی که زاده شدن مسیح ربطی به یوسف ندارد که بخواهیم به هر طریق ممکن، او را وارد نسب مسیح کنیم.

  2 . تولد مسیح

  انجیل متی و لوقا درباره ی تولد عیسی سخن گفته‌اند. با این تفاوت که متّی صرفاً به تولد عیسی در بیت لحم اکتفا نموه (متی / 2 : 1) ولی لوقا علت به دنیا آمدن عیسی در بیت لحم را انجام یک سرشماری از ناحیه امپراطور روم می‌داند که چون یوسف از اهالی بیت لحم بوده مجبور شده به اتفاق مریم،‌ به آنجا برود. (لوقا / 2:‌4)

  صرف‌نظر از اشتباه نام امپراطور وقت و اینکه اصولاً چنین سرشماری وجود خارجی نداشته است،‌اشتباه عمده در نقل این حادثه تاریخی است که هدف از سرشماریها از دیرباز تاکنون تعیین میزان دقیق دارایی و املاک مشخص بوده که معمولاً (خصوصاً در دنیای قدیم) در محل سکونت وی بوده است بنابراین معنا نداشته که افراد را به محل آباء و اجدادی خود سوق دهند تا بتوانند به سرشماری درست دست یابند.

  موعظه یحیی تعمید دهنده

  متی نقل می‌کند یحیی تعمید‌دهنده به عنوان بشارت بر آمدن مسیح گفته است: «... من شما را با آب تعمید می‌دهم... ولی کسی که بعد از من می‌آید... او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. (متی / 3: 11) و در لوقا نیز عین همین مطلب آمده است. (لوقا / 3 : 16) ولی در مرقس (مرقس / 1 : 8) و یوحنا (یوحنا / 1 : 26) عبادت «آتش»‌حذف شده و گفته که و «او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد.»

  شاید عبارت آتش که حاکی از روح‌ برخورد مسیح با ظالمان و ستمگران بوده،به نظر نویسندگان مرقس و یوحنا خوش نیامده و لذا آن را حذف نموده‌اند. و مرتکب نوعی تحریف شده که معنای عبارت را به طور کلی عوض می‌کند.

  نام حواریون

  انجیل‌ها درباره ی نام یازده تن از حواریون اتفاق دارند، ولی درباره ی نام نفر دوازدهم اختلاف شده است. متی (متی / 10 :‌3) و مرقس (مرقس / 3 : 18) آن را تدی می‌داند ولی انجیل لوقا (لوقا / 6 :‌15) نام تدی را حذف و به جای آن، نام یهودا پسر یعقوب را آورده است.

  عدم تطابق در نام دوازده تن از حواریان خاص عیسی،‌حاکی از عدم وجود الهام ادعایی درباره ی انجیل‌های موجود است.

  تأکید بر انجام شریعت

  در متی آمده است: «پس هر گاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد.»‌ (متی / 5 : 19) ولی در سایر انجیل‌ها چنین تأکیدی بر انجام احکام شریعت بوحی نیامده است. در حالی که خواست انجام احکام،‌از اصول اولیه دعوت انبیاء‌بوده است. و معلوم می‌شود که مطلب به این روشنی از سایر انجیل‌ها حذف شده است.

  پیامیر صلح یا پیامبر جنگ؟

  در متی (متی / 5 :‌39) و لوقا (لوقا / 6 : 29) آمده که اگر کسی بر گونه راست تو سیلی زد گونه دیگر خود را به طرف او بگردان.» و با این بیان مسیح پیامبر صلح و دوستی معرفی شده است. اما در بخش دیگری از متی (متی / 10 : 34) آمده که «گمان نکنید که آمده‌ام تا صلح به زمین بیاورم،‌نیامده‌آم که صلح بیاورم بلکه شمشیر.» و در لوقا (لوقا / 12 : 51) آمده: آیا گمان می‌کنید من آمده‌‌ام تا صلح را بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر اینطور نیست! بدانید که من آمده‌ام تا تفرقه بیندازم.» با این دو تعبیر متناقض،‌آیا دیگر می توان مسیح را پیامبر صلح و سازش معرفی نمود یا جنگ و تفرقه؟!

  معجزه عجیب

  در متی (متی / 21 : 22 ـ‌18) معجزه‌ای از عیسی نقل می‌شود که با عقل ناسازگار است و آن اینکه عیسی در حال گرسنگی به درخت انجیر سرسبزی نزدیک شده که از میوه آن بخورد. ولی در آن انجیر نمی‌یابد. مسیح درخت را نفرین نمود و آن درخت فوراًً خشک می‌شود.

  جالب این است که مرقس (مرقس / 11 : 14 ـ 12) علت عدم وجود انجیر در آن درخت را چنین بیان نمود که «چون هنوز فصل انجیر نبود».

  ملاحظه می‌شود که انجیل‌ها مسأله معجزه را یک امر دلبخواهی و بدون عقل و منطق قرار داده‌اند که پیامبر به محض برخورد با چیزی بر خلاف خواهش خود (هرچند بر خلاف عقل باشد) به گونه‌ی یک حاکم جبّار با آن برخورد می‌کند. و در اینجا نیز هر چند فصل انجیر نبوده،‌ ولی درخت انجیر حتماً باید میوه‌ی انجیر داشته باشد.!

  حواریان و انکار مسیح

  در متی (متی / 26 : 47 ـ 56) و مرقس (مرقس 14 : 43 ـ‌50) و لوقا (لوقا / 22 :‌47 ـ‌53)‌و یوحنا (یوحنا / 18 :‌3 ـ‌12) آمده که چگونه پس از دستگیری عیسی،‌همه حواریان وی را رها کرده و گریختند. ولی همین حواریون پس از به صلیب کشیده شدن مسیح، براساس وعده‌ای که قبلاً مسیح به آنها داده بود،‌ به کوهی در جلیل رفته و عیسی به ایشان بشارت مأموریت تبلیغ به جهانیان را می‌دهد. (متی / 28 : 16 ـ مرقس / 16 : 14 ـ ‌18 ـ لوقا / 24 : 36 ـ 49 ـ یوحنا / 20 :‌ 19 ـ‌23)

  تعارضی که در این دو نقل به چشم می‌خورد این است که چگونه حواریان خاص عیسی با آنهمه ارادتی که به وی داشته به ناگهان همگی منکر وی شده‌اند. و همین افراد بعداً براساس وعده‌ای که پیامبرشان داده است سر موعد حاضر شده‌اند بدون اینکه از تعقیب دشمن هراسی به خود راه دهند. خصوصاً اینکه در متی / 27 : 62 ـ 66 آمده که چگونه صبح روز بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی، سران کاهنان و فریسیان نزد پیلاطس ‌رفته و به وی پیشنهاد نمودند که بر قبر مسیح نگهبانی بگمارد تا از آن مراقبت کند، چون امکان دارد شاگردانش جسد او را دزدیده و به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است.

  با توجه به تعارضات و تناقضات فراوان در انجیل‌هاست که کتاب مقدس مسیحیت از جنبه آسمانی و قداست خارج شده و صرفاً به عنوان یک امر تعبدی و بیان این نکته که اگر آن را از دست دهند چیزی دیگر ندارد تا جایگزین آن نمایند، پذیرفته شده است. در حالی که یک کتاب ‌آسمانی علاوه بر تسلیم نمودن قلب و دل انسان برای عشق به عمل باید بتواند عقل آدمی را نیز به تسخیر خود در آورد تا ایمان بتواند از ارکان محکم خود بهره‌مند باشد.

  منابع برای مطالعه بیشتر:

  1 . الکتاب المقدس تحت المجهر، لموده ی مهاوش الاردنی، انتشارات انصاریان.

  2 . درباره‌ی مفهوم انجیلها، کری ولف.

  از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده که فرموده‌اند:

  هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راه به دوزخ برد.

  اصول کافی، ج 1، 56، ح 8

   

   www.kelisa-masjed.blogfa.com

  poparyus@gmail.com  پدر آریوس ::: جمعه 87/3/24::: ساعت 2:16 صبح
  نظرات دیگران: نظر


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 20
  بازدید دیروز: 23
  کل بازدید :231672

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  وجود تناقض و تعارض‌های فراوان در مطالب انجیل‌ها،آیا می‌تواند شرا - مسجد و کلیسا - mosque&church
  پدر آریوس
  این وبلاگ بر آن است تا در فضایی آرام ، عقلانی و منطقی به مناظره و گفتگو با برادران و خواهران مسیحی جویای حق و حقیقت بپردازد.

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  وجود تناقض و تعارض‌های فراوان در مطالب انجیل‌ها،آیا می‌تواند شرا - مسجد و کلیسا - mosque&church

  >>> لوگوی دوستان<<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<
  پارسی بلاگ، پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
  2006-ParsiBlog™.com ©