سفارش تبلیغ
صبا
[ و در صفت دنیا فرمود : ] مى‏فریبد و زیان مى‏رساند و مى‏گذرد . خدا دنیا را پاداشى نپسندید براى دوستانش و نه کیفرى براى دشمنانش . مردم دنیا چون کاروانند ، تا بار فکنند کاروانسالارشان بانگ بر آنان زند تا بار بندند و برانند . [نهج البلاغه]
کتاب مقدس و تناقضات - مسجد و کلیسا - mosque&church
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • مسجد و کلیسا
 • پارسی یار
 • در یاهو
 •  

  اگر کتاب مقدس براساس الهام نوشته شده،

   چرا مشتمل بر امور متناقض است؟

  مسیحیان معتقدند که خداوند کتابهای مقدس را به وسیله مؤلفانی بشری نوشته است. و براساس این اعتقاد می‌گویند که کتابهای مقدس یک مؤلف الهی و یک مؤلف بشری دارند. به عبارت دیگر مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله الهامات روح‌القدس تألیف کرده و برای این منظور مؤلفانی از بشر را برای نوشتن آنها برانگیخته و آنان را در نوشتن به گونه‌ای یاری کرده که فقط چیزهایی را که او می‌خواسته است، بنویسند.

  از نظر مسیحیان خدا مؤلف نهائی کتاب مقدس است جز اینکه این عمل را از طریق مؤلفانی بشری که کارگزاران وی بوده‌اندبه انجام رسانیده است.

  حتی برخی از مسیحیان می‌گویند که کتاب مقدس با همین الفاظ الهام شده‌اند و خدا پیام خود را کلمه به کلمه به کاتب بشری منتقل کرده و وی چیزهایی را که خدا املا نموده با امانت ثبت کرده است. (بعضی دیگر می‌گویند: که هر کلمه ی کتاب مقدس با وحی یزدان نازل شده و معتقدند که) کتاب مقدس از فساد و تحریف و تغییر «مصون مانده و اگر کتاب مقدس می‌گوید: که خدا استراحت کرد،‌یا ترسید، یا پشیمان شد، یا خشمناک و غمگین گردید، این بیانات باید به همان شکل ظاهری پذیرفته شوند. خداوند علاوه بر این الهام خارجی خود در کتاب مقدس یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده است.

  از سوی دیگر با یک نگاه اجمالی به کتاب مقدس (عهد جدید و عهد قدیم) روشن می‌گردد که این ادعا با محتوای کتاب همخوانی ندارد. زیرا تناقضات و موهوماتی که در عهدین وجود دارد،‌انتساب کتاب را به خدا مشکل می‌سازد.

  تناقض در کتاب مقدس:

  تناقض‌گویی‌های تورات و انجیل در حدی است که جا دارد کتابی جداگانه و مستقل در این زمینه نوشته شود و ما در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

  1 . در تورات در جریان ذبح فرزند ابراهیم ـ علیه السلام ـ توسط او در سه آیه به دنبال هم از «ذبیح» به یگانه فرزند تعبیر شده است:

  «... اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری ـ یعنی اسحاق را بردار....»

  «... الان دانستیم که تو از خدا می‌ترسی چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی...

  «... به ذات خود قسم می‌خورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی.....

  در جملات فوق از یکطرف تأکید بر یگانه فرزند شده و اینکه ذبیح یگانه فرزند ابراهیم بوده است و در سه جا آن را تکرار نموده است و در عین حال گفته است که مقصود از یگانه فرزند اسحاق می‌باشد.

  در حالیکه عبارت صریح عهد عتیق وعده تولد اسحاق را سیزده سال پس از تولد اسماعیل می‌داند  بنابراین اسماعیل تا چهارده سالگی یکتا فرزند ابراهیم است و اسحاق هیچ گاه یگانه و تنها فرزند ابراهیم ـ علیه السلام ـ نبوده است. این دو بیان تعارض آشکار با هم دارند و با هیچ توجیهی قابل جمع نیست.

  2 . کتاب مقدس (عهد جدید) حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ را گاهی خدا و گاهی فرزند خدا و گاه هم انسان و بنده خدا معرفی می‌کند:

  «در ازل کلمه بود کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود....»

  «در ازل کلمه بود همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشده است»

  «من و پدر یک هستم»

  «... اگر چه او از ازل دارای الوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند.»  

  مسیح بنده خدا:

  برخلاف مطالبی که گذشت گاهی عهد جدید مسیح ـ علیه السلام ـ را بنده خدا معرفی می‌کند و می‌گوید: (عیسی) پیامبری مانند سایر پیامبران است که بر شریعت موسوی مهر تأیید می‌زند.»

  «... از اینکه صفتی که شایسته خدا است، مانند نیکو به او نسبت داده شود خشمگین می‌شود...»  

  3 . عیسی ـ علیه السلام ـ پسر کیست؟

  عهد جدید برای حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چندین پدر درست نموده و مشخص هم نگردیده که بالاخره حضرت عیسی فرزند کدام یک از آنها می‌باشد!! گاهی می‌گوید یوسف نجار پدر حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ است این مطلب به طور آشکار یا به طور کنایه در چند مورد از عهد جدید آمده است:

  «... یعقوب، یوسف، شوهر مریم را آورد که عیسی مسیح از او متولد شد.»

  «... و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض‌آمیزی که از دهانش صادر می‌شد تعجب نموده گفتند مگر این پسر یوسف نیست؟»  

  «... آیا این پسر نجار نمی‌باشد و آیا مادرش مریم نیست؟»

  از این موارد استفاده می‌شود که عیسی پسر یوسف نجار بوده است در عین حال می‌گویند که او از روح‌القدس بوجود آمده است: «مریم نامزد یوسف بود و قبل از آنکه با هم درآیند او را از روح‌القدس حامله یافتند....»

  و در موارد دیگری از عهد جدید اسرار دارند که عیسی ـ علیه السلام ـ پسر داود بوده است

  «دو کور عقب او افتاد گفتند پسر داود به ما رحم کن»

  «... خداوند تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود.»

  «... تمام آن گروه در حیرت افتاده گفتند آیا این شخص پسر داود نیست.»

  «... زن کنعانیه ویرا گفت خداوندا پسر داود بر ما رحم کن...»

  و همچنین در انجیل لوقا وی را فرزند ناثان بن داود می‌داند.

  4 . آیا یحیی همان الیاس است؟

  در انجیل متی عیسی یحیی را چنین معرفی می‌کند: «و اگر خواهید قبول کنید همان است الیاس (ایلیا) که باید بیاید، هر که گوش شنوا دارد بشنود.»

  اما در انجیل یوحنا یحیی خود انکار می‌کند که الیاس باشد «آنگاه از او سؤال کردند پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت نیستم»

  5 . مدت مدفون ماندن حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ

  در انجیل متی عیسی ـ علیه السلام ـ اعلام می‌کند که پس از مصلوب شدن سه شبانه‌روز در زمین مدفون خواهد ماند، همچنان که یونس سه شبانه‌روز در شکم ماهی ماند پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در شکم زمین خواهد بود.»

  اما مواضع دیگر از انجیل مدت دفن او را از غروب جمعه تا قبل از سپیده دم یکشنبه یعنی حداکثر یک روز و دو شب می‌دانند.»

  بنابراین تناقضات و موهومات که در «عهدین»‌ وجود دارند بهترین دلیل بر اینست که محتوای این کتاب الهام خداوند نبوده و ریشه در افکار و اندیشه‌های بشری دارد که براساس امیال و خواسته‌های خود نویسندگان نوشته شده و به خدا نسبت داده‌اند در حالی که خداوند منزه از آن است که جملات متناقض و متضاد بگوید، زیرا دو جمله که نقیض هم‌اند هر دو که نمی‌تواند صادق باشند در نتیجه یکی از آنها دروغ خواهد بود آیا می‌توان به خداوند نسبت دروغ داد؟ بالاخره یا حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ خدا است و یا بنده خدا و نمی‌شود که هم خدا باشد و هم بنده ی خدا.

  بنابراین جا دارد که علمای مسیحی و یهودی در کتاب مقدس (عهد جدید و عهد قدیم) بیشتر دقت کنند و محتوای آن را مورد مطالعه دقیق و علمی قرار دهند که آیا چنین کتابی که حاوی تناقضات و موهومات بسیاری می‌باشد می‌تواند باعث رستگاری و نجات بشر از انحرافات فکری و عملی باشد؟

  برای مطالعه بیشتر به کتب ذیل مراجعه گردد:

  1 . تاریخ جامع ادیان، جان بی. ناس، ترجمه علی اصغر حکمت.

  2 . دینهای بزرگ، جوز گِئیر، ایرج پزشک‌پناه.   پدر آریوس ::: شنبه 86/11/13::: ساعت 10:26 عصر
  نظرات دیگران: نظر


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 29
  بازدید دیروز: 34
  کل بازدید :227962

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  کتاب مقدس و تناقضات - مسجد و کلیسا - mosque&church
  پدر آریوس
  این وبلاگ بر آن است تا در فضایی آرام ، عقلانی و منطقی به مناظره و گفتگو با برادران و خواهران مسیحی جویای حق و حقیقت بپردازد.

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  کتاب مقدس و تناقضات - مسجد و کلیسا - mosque&church

  >>> لوگوی دوستان<<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<
  پارسی بلاگ، پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
  2006-ParsiBlog™.com ©